Ja përse doni të kryeni marrëdhënie gjatë gjithë kohës

Kurioz
Ja përse doni të kryeni marrëdhënie gjatë gjithë kohës
Ja përse doni të kryeni marrëdhënie gjatë gjithë kohës
Të jesh i varur nga marrëdhëniet intime është një problem serioz. Ata që janë më të rrezikuar të jenë të varur janë personat që vuajnë nga çrregullimi dypolar.Por edhe ata që janë të varur ndaj substancave narkotike kanë më tepër probabilitet të bëhen të varur nga marrëdhëniet.

Probabilitet të lartë kanë edhe njerëzit që janë të diagnostikuar me çrregullime të personalitet.

Në qoftë se ju nuk silleni siç duan këta njerëz gjatë aktit, ata bëhen edhe të rrezikshëm.

Të fundit renditen personat që vuajnë nga sindroma “Asperger”, e cila bën që personi të përfishet në akte të rrezikshme intime. /Lajmi.net/